facebook_page_plugin

Kirklandyści zainicjowali proces tworzenia strategii promocji Brześcia

5 kwietnia w Brześciu na Białorusi odbyła się międzynarodowa konferencja „Potencjał turystyczny Brześcia. Rozwój strategii” zorganizowana przez Yauhena Skrabutana, absolwenta Programu in. Lane’a Kirklanda. Organizacja wydarzenia była możliwa dzięki wsparciu programu postypendialnego „Kirklandyści u Kirklandystów” oraz lokalnego samorządu. Celem konferencji było zainicjowanie procesu tworzenia strategii promocji turystycznej miasta. Wspólnie wypracowana strategia miałaby się przyczynić do wzrostu zainteresowania turystów Brześciem, który na początku 2018 został objęty ruchem bezwizowym z Polską.

Wśród prelegentów znaleźli się Absolwenci Kirklanda, zaproszeni na wizytę studyjną w ramach inicjatywy „Kirklandyści u Kirklandystów” oraz eksperci z Polski a także z Białorusi i Ukrainy. Uczestnikami spotkania byli samorządowcy, przedstawiciele branży turystycznej, dziennikarze lokalnych mediów i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Tematyka spotkania koncentrowała się wokół tworzenia produktu regionalnego, promocji i rozwoju turystyki na przykładach m.in. Tarnopola, Lwowa i Mińska. Uczestnicy dyskutowali o możliwości współpracy, zgłaszali konkretne propozycje a także przedstawili przykłady zrealizowanych inicjatyw, np. przewodnik turystyczny on-line po dawnej żydowskiej dzielnicy Brześcia, stworzony przez zespół teatralny absolwentki Programu Kirklanda – Switlany Haidalonok w formie audio-spektaklu w przestrzeni miasta. https://www.breststories.com/

Do tematów poruszanych na konferencji należały także m.in. kwestia dostępności obiektów turystycznych, infrastrukturalnych oraz gastronomicznych dla osób nie znających języka białoruskiego, strategia informowania o zniesieniu ruchu wizowego do wybranych miast na Białorusi, czy konieczność stworzenia kompleksowego systemu informacji turystycznej ułatwiającej samodzielne zaplanowanie i zorganizowanie wyjazdu do Brześcia.

Konferencja została zorganizowana w ramach pilotażowej inicjatywy „Kirklandyści u Kirklandystów” uruchomionej w 2017 roku. Stwarza ona Absolwentom Programu Kirklanda możliwość dzielenia się doświadczeniami w ramach wizyt studyjnych. Jej uczestnikami są Kirklandyści, którzy pracują w jednym z krajów objętych programem. Konferencja w Brześciu to kolejne wydarzenie w ramach tego programu; podobne wizyty studyjne odbyły się w Mołdawii oraz Danii.

30221439_1616301541819923_3066335216000827392_o_1.jpg

Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana do życia w lutym 2016 r. z zadaniem administrowania dwoma, działającymi od lat, programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland. Oba programy mają charakter międzynarodowy i łączy je podobieństwo grup docelowych, co daje możliwość rozwoju współpracy i zakresu działań w przyszłości. 

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

 

kirk white2

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search