facebook_page_plugin

Ruszył ostatni etap rekrutacji na rok akademicki 2018/2018

W ubiegłym tygodniu ruszył ostatni etap rekrutacji do Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda na rok akademicki 2018/2019. Kandydatki i kandydaci, których wnioski stypendialne zostały ocenione najwyżej, spotykają się teraz z komisjami rekrutacyjnymi. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się już w trzech krajach objętych programem.

W Kijowie komisja spotkała z kandydatami z Ukrainy i Białorusi – rozmowy rekrutacyjne prowadzili tam Andrzej Dakowski, były dyrektor Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta, Bogumiła Berdychowska, dyrektor Programu Gaude Polonia oraz Maciej Puławski z Fundacji Liderzy Przemian.

W Erywaniu, gdzie w rozmowach rekrutacyjnych uczestniczyli kandydaci z Armenii i Gruzji, w komisji zasiedli Agnieszka Mazur, Kierownik Programowy z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Anna Więcek, Koordynator Programowy z Fundacji Liderzy Przemian oraz prof. Krzysztof Zajas z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W Ałmaty tamtejsza komisja spotkała się z aplikującymi z Kazachstanu i Kirgistanu. W skład komisji weszli Agata Wierzbowska - Miazga, Dyrektor Fundacji Liderzy Przemian, Katarzyna Świątkiewicz, Kierownik Programowy z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Rekrutacji w Ałmaty towarzyszyło spotkanie informujące o Programie Kirklanda, które odbyło się na Uniwersytecie Al-Farabi. Wydarzenie zgromadziło kilkadziesiąt osób zainteresowanych Programem – mamy nadzieję, że wśród nich znajdą się przyszli Kirklandyści!

Zdjęcie:

Komisja Rekrutacyjna w Erywaniu, wraz z Absolwentami Programu Kirklanda.

IMG_5544.jpg

Administrator Programu

Fundacja Liderzy Przemian została powołana do życia w lutym 2016 r. z zadaniem administrowania dwoma, działającymi od lat, programami Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – Programem Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours to Poland. Oba programy mają charakter międzynarodowy i łączy je podobieństwo grup docelowych, co daje możliwość rozwoju współpracy i zakresu działań w przyszłości. 

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności została założona przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości, utworzony na mocy ustawy „O popieraniu demokracji w Europie Wschodniej” (SEED Act), uchwalonej w 1989 roku przez Kongres USA.

 

kirk white2

Adres

Biuro Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda

Fundacja Liderzy Przemian

Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

02-304 Warszawa 

fundacja@leadersofchange.pl

PAFW Medium2

Search