• Clear filters
  • Advanced search
  •  
Imię Nazwisko COM_FABRIK_ORDERRocznik COM_FABRIK_ORDERPaństwo COM_FABRIK_ORDERDziedzina COM_FABRIK_ORDERMiasto afiliacji Temat pracy dyplomowej
Iryna Biłyk 2000 Ukraina ubezpieczenia Warszawa Rozwój konkurencji na rynku ubezpieczeń gospodarczych w Polsce
Taras Bohonos 2000 Ukraina stosunki międzynarodowe Warszawa - KSAP Wschodnia granica Polski granicą Unii Europejskiej
Helena Diagilewa 2000 Ukraina stosunki międzynarodowe Warszawa Poradnik dla polskich eksporterów i inwestorów na Ukrainie
Andrij Doroszenko 2000 Ukraina stosunki międzynarodowe Warszawa Polityczny wymiar korupcji: polskie doświadczenie, rozwiązania, problemy
Natalija Hasjuk 2000 Ukraina konflikty międzynarodowe Warszawa Współpraca turystyczna Polski i Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki biznesowej
Jurij Hubeni 2000 Ukraina rolnictwo Warszawa Przekształcenia własnościowe w rolnictwie polskim na przykładzie byłych PGR w latach 1990-2000
Rostysław Kosmeda 2000 Ukraina samorząd Warszawa - KSAP Prawne uregulowanie stosunków pracy osób zatrudnionych w korpusie służby cywilnej w Polsce.
Oleksandr Lawrynowycz 2000 Ukraina decyzje polityczne i gospodarcze Warszawa Transformacja postkomunistyczna: teoretyczno-metodologiczny aspekt
Wołodymyr Pawliw 2000 Ukraina stosunki międzynarodowe Warszawa Wpływ środków masowego przekazu na przekształcenia społeczne w Polsce w latach 1989-2000. Czy da się zastosować polskie doświadczenie na Ukranie?
Oleh Savchuk 2000 Ukraina rolnictwo Warszawa Próba określenia struktury i zadań systemu doradztwa rolniczego w Polsce na podstawie działalności służb doradztwa w Polsce
Igor Taranow 2000 Ukraina ekonomia Warszawa Międzynarodowa unifikacja podatkowa jako czynnik podwyższający ściągalność podatków
Iryna Andrijiv 2001 Ukraina prawo Warszawa Zapobieganie przestępczości wśród nieletnich w Polsce
Anna Abakshina 2001 Białoruś prawo Warszawa
UW
Wybrane aspekty polskiego prawa prywatnego międzynarodowego
Wiktor Borshchevsky 2001 Ukraina administracja publiczna i administracja biznesu Poznań Rola władz w formowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Lekcja dla Ukrainy
Sergiy Fedoniuk 2001 Ukraina geografia ekonomiczna Lublin Proces formowania się i zasady funkcjonowania rynku Unii Europejskiej
Marina Gudz 2001 Ukraina samorząd lokalny Lublin Decentralizacja systemu kierowania państwem jako podstawa rozwoju samorządności: polskie doświadczenia dla Ukrainy
Lilia Hrynewycz 2001 Ukraina samorządy lokalne
(edukacja)
Warszawa Decentralizacja zarządzania oświatą w Polsce (1998-2001
Juozas Jostas 2001 Litwa ekonomia i zarządzanie Katowice Strategiczne wejście firm polskich na rynki byłego Związku Radzieckiego
Jarmila Jurdakova 2001 Słowacja administracja publiczna i administracja biznesu Katowice Euroregony jako główny element współpracy przygranicznej w Polsce
Sergiej Kolesnikow 2001 Białoruś ekonomia i zarządzanie Katowice Transformacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw państwowych na etapie przejściowym od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej